Category Archives: Case Study

RPO Łódzkie 4.1.2 – konkurs w sierpniu 2016

Dotyczy: 1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji OZE w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury…
Czytaj więcej

Zainwestuj w nas

Zainwestuj w innowacyjny projekt z branży energetyki odnawialnej. Projekt zrewolucjonizuje sektor OZR, gdyż dostarcza wydajnego, estetycznego i ekonomicznego rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z memorandum.
Czytaj więcej