Swoim mieszkańcom instalacje fotowoltaiczne Rzeszów oferuje z dopłatą. Wszystko to w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych przyznanych poszczególnym gminom oraz w ramach programów krajowych.

Mieszkańcy Podkarpacia energicznie realizują inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Na przełomie lutego i marca 2019 zapadły pierwsze decyzje o udzieleniu dotacji wnioskodawcom.

Fotowoltaika Rzeszów – skąd pozyskać dofinansowanie?

Listy wniosków mieszkańców zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia na instalacje fotowoltaiczne opublikowano na stronach Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w marcu 2019 r. Szacuje się, że z programu skorzysta około 2 800 gospodarstw domowych. Projekt na dostawę, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej SROF realizuje w ramach programu wsparcia rozwoju OZE. Beneficjentów programu wspiera Kompania Solarna Rzeszów. Pomaga wypełniać karty weryfikacji technicznej oraz udziela porad.

Beneficjenci odebrali już korzystne decyzje w ramach Programu Czyste Powietrze Wnioski na instalacje fotowoltaiczne Rzeszów ocenia jako przemyślane i kompletne. Zarząd WFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył aż 46 próśb o dofinansowanie w formie dotacji.

Rzeszowianie realizują głównie zadania polegające na termomodernizacji jednorodzinnych domów mieszkalnych. Dotychczas przyznane dotacje wyniosły 563 666,30 zł.

Jakie inwestycje można pokryć ze środków programu Czyste Powietrze?

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej ale też zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Problem dotyczy zarówno istniejących jak i nowo budowanych domków jednorodzinnych. Idealnym rozwiązaniem są instalacje fotowoltaiczne Rzeszów wychodzi z inicjatywą do mieszkańców i szeroko propaguje czystość powietrza.


  • koszty mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych możesz realizować w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych;
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat;
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

Ważne informacje.

Chcesz skorzystać z pomocy finansowej na termomodernizację czyli zakup nowego albo wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe? Pamiętaj o ważnym terminie. Wnioski złożone po 1 lipca 2019 roku obowiązuje ograniczenie.   Jeśli poniesiesz koszty przed złożeniem wniosku nie będą uznane. Wyjątkiem są koszty dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego.

Wnioski można składać od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), ale tylko właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Write A Comment