ZAPYTANIE OFERTOWE NR Elec/0134/mat/1 – 28.02.2020r.

Zaproszenie do składania ofert na:ZAPYTANIE OFERTOWE NR Elec/0134/mat/1

W związku z realizacją projektu pt.: „Building Sun System – fotowoltaiczny kompozytowy system pokrycia dachowego i fasadowego: BIPV II generacji”, ElectroTile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów do badań przemysłowych – cz. 1.

W załączeniu dokumenty dot. w/w postępowania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty do dnia 09 marca 2020, szczegóły w załączeniu.

Załącznik do zapytania – zip

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Elec/0134/mat/2 – 30.04.2020r.

Zaproszenie do składania ofert na:ZAPYTANIE OFERTOWE NR Elec/0134/mat/2

W związku z realizacją projektu pt.: „Building Sun System – fotowoltaiczny kompozytowy system pokrycia dachowego i fasadowego: BIPV II generacji”, ElectroTile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów do badań przemysłowych – cz. 2.

W załączeniu dokumenty dot. w/w postępowania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty do dnia 07 maja 2020, szczegóły w załączeniu.

Załącznik do zapytania – zip

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Elec/0134/sp/3 – 13.05.2020r.

Zaproszenie do składania ofert na:ZAPYTANIE OFERTOWE NR Elec/0134/sp/3

W związku z realizacją projektu pt.: „Building Sun System – fotowoltaiczny kompozytowy system pokrycia dachowego i fasadowego: BIPV II generacji”, ElectroTile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy drobnych narzędzi i sprzętów.

W załączeniu dokumenty dot. w/w postępowania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty do dnia 20 maja 2020, szczegóły w załączeniu.

Załącznik do zapytania – zip