Projekty UE/B+R

Projekt dot. opracowania w ramach prac B+R nowego produktu w postaci innowacyjnej w skali międzynarodowej blachodachówki modułowej zintegrowanej z fotowoltaiką (ETILE) służącej do produkcji energii elektrycznej przez prosumentów. Planowana do opracowania blachodachówka stanowi innowację w skali świata, a zarazem przełom na rynku energetyki prosumenckiej co potwierdza opinia o innowacyjności wydana przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

ETILE będzie posiadała istotne przewagi konkurencyjne w stosunku do najlepszych obecnie na rynkach światowych rozwiązań (dachówki ceramiczne zintegrowane z panelami fotowoltaicznymi firmy ON, CENTROPOL SJ (pod marką FOTTON) oraz Heda Solar). Przewagi konkurencyjne planowanego do opracowania produktu występują na poziomie kluczowych parametrów technicznych

Wartość projektu: 3 344 412,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 456 810,14 zł

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest przeprowadzenie prac, w wyniku których opracowany zostanie innowacyjne, wielomodułowe pokrycie dachowe i fasadowe z systemem montażowym opartym o rewolucyjny fotowoltaiczny panel kompozytowy. Z panelu ma być wyeliminowane szkło przy zachowaniu jego cech – przepuszczaniu promieni słonecznych, oraz niwelacji wad: słabej wytrzymałości, wysokiej wagi oraz rozpraszaniu części promieniowania. System BSS ma generować o 9% więcej energii, niż tradycyjne panele PV. Panel ma lepiej odprowadzać ciepło, niż panele szklane, dzięki czemu generacja energii w okresach letnich będzie bardziej zoptymalizowana.

Wartość projektu: 9 997 720.59 zł

Dofinansowanie: 7 076 673.53 zł

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza

Projekt dotyczy opracowania nowej innowacyjnej w skali międzynarodowej modułowej fasady fotowoltaicznej o wysokiej sprawności w technologii Concentrated Photovoltaics – EleWall, służącej poza swym standardowym przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej, a także do ogrzewania budynku lub/i wody. Rozwiązanie będzie odpowiadało na zapotrzebowanie rynkowe branży budowlanej, zwłaszcza Building Integrated Photovoltaics (BIPV).

EleWall będzie atrakcyjną alternatywą dla deweloperów i architektów zainteresowanych montażem tradycyjnych fasad lub tradycyjnych paneli fotowoltaicznych na budynkach biurowych i wielomieszkaniowych. Produkt swoim odbiorcom zapewni dodatkowe korzyści – tym poszukującym pokrycia fasadowego zagwarantuje wytwarzanie energii elektrycznej i możliwość odzyskiwania energii cieplnej na potrzeby budynku, a odbiorcom zainteresowanym generowaniem prądu i odzyskiwaniem energii cieplnej nowoczesne pokrycie fasadowe. Dodatkowo EleWall charakteryzuje się wysoką sprawnością i modułową budową, co pozwoli szybko zamontować ją na każdym, nie tylko nowym budynku w przeciwieństwie do paneli fasadowych dostępnych na rynku.

Wartość projektu: 5 970 492,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 204 169,00 zł

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

pl_PL