Unia Europejska

Terms and conditions

Algemene voorwaarden

Welkom bij BIPV - Electrotile!

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels voor het gebruik van de website van Electrotile Ltd., beschikbaar op https://electrotile.com.

Door de Website te bezoeken, aanvaardt de Gebruiker deze voorwaarden. Indien de Gebruiker deze voorwaarden niet aanvaardt, dient de Gebruiker de Website van BIPV - Electrotile te verlaten.

Cookies:

We gebruiken cookies op deze Website om de online ervaring van ons publiek te personaliseren. Door de BIPV - Electrotile Website te bezoeken, stemt u in met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst door de server van de website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen over te brengen naar de computer van de gebruiker. Cookies worden strikt toegewezen aan een bepaalde gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie heeft gegenereerd.

Cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden met betrekking tot de werking van onze Website. U hebt het recht om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Sommige cookies zijn vereist en noodzakelijk voor de goede werking van de Website. Dergelijke cookies vereisen geen toestemming omdat ze altijd actief zijn. Vergeet niet dat door het accepteren van de verplichte cookies, u ook cookies van derden accepteert die door andere partijen kunnen worden gebruikt wanneer u gebruik maakt van de diensten die door deze partijen worden aangeboden.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, zijn Electrotile Ltd. of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de BIPV - Electrotile Site. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Gebruikers hebben toegang tot de materialen die beschikbaar zijn op de BIPV - Electrotile Site voor hun eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze Voorwaarden worden uiteengezet.

Het is verboden om:

 • Materiaal dat op de BIPV - Electrotile Website is geplaatst, kopiëren of opnieuw publiceren,
 • Het verkopen, verhuren of in sublicentie geven van de materialen die op de BIPV - Electrotile Site zijn geplaatst,
 • Het reproduceren, dupliceren of kopiëren van materialen die op de BIPV - Electrotile Site zijn geplaatst,
 • Herverspreiding van inhoud geplaatst op de BIPV - Electrotile Website.

Deze overeenkomst wordt van kracht op de datum van ondertekening.

Gebruikers mogen op bepaalde delen van deze Website meningen en informatie plaatsen en uitwisselen. Electrotile Sp. z o.o. filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voordat deze op de Website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten of meningen van Electrotile Sp. z o.o., haar agenten of gelieerde ondernemingen. Geplaatste opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die ze heeft geplaatst. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, is Electrotile Sp. z o. o. niet aansprakelijk voor de commentaren, noch is Electrotile Sp. z o. o. verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt of opgelopen als gevolg van het gebruik, de publicatie of het verschijnen van de commentaren op deze Site.

Electrotile Ltd. behoudt zich het recht voor alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden worden geacht.

De Gebruiker garandeert en verklaart dat:

 • gemachtigd is om Reacties op onze Website te plaatsen en alle benodigde licenties en toestemmingen heeft om dit te doen;
 • Reacties schenden geen intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • Reacties bevatten geen inhoud van lasterlijke, smadelijke, beledigende, onfatsoenlijke of anderszins onwettige aard die een inbreuk vormt op de privacy.
 • Reacties worden niet gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten, of om commerciële of illegale activiteiten onder de aandacht te brengen.

U verleent Electrotile Ltd. hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in welke vorm en in welk formaat of medium dan ook.

Links plaatsen naar onze inhoud

De volgende entiteiten mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze inhoud plaatsen:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines op internet;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Verspreiders van onlinegidsen kunnen een hyperlink naar onze Site plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de websites van andere entiteiten op de lijst; en
 • Activiteiten die zijn erkend door het activiteitensysteem, met uitzondering van non-profitorganisaties, commerciële verkooppunten voor liefdadigheidsorganisaties en liefdadigheidsgroepen voor fondsenwerving, die geen hyperlinks naar onze Website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, publicaties of ander materiaal dat op de Site is geplaatst, op voorwaarde dat de link (a) niet misleidend is; (b) niet impliceert dat deze wordt gesponsord, gepromoot of erkend door de partij die de link plaatst en haar producten en/of diensten, als dit niet waar is; en (c) past binnen de context van de partij die de link plaatst.

We mogen andere linkaanvragen van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • Bekende informatiebronnen voor consumenten of bedrijven;
 • online dot-com activiteiten;
 • verenigingen of andere entiteiten die liefdadigheidsorganisaties vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online adresboeken;
 • Internetportalen;
 • accountants-, juridische en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We accepteren linkverzoeken van deze entiteiten als we van mening zijn dat: (a) de link ons niet in een ongunstig daglicht stelt met betrekking tot onszelf of onze geaccrediteerde activiteiten; (b) we geen negatieve reputatie hebben in verband met de organisatie; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van de naam Electrotile Ltd. compenseert; en (d) de link plaatsvindt in de context van algemene broninformatie.

Deze entiteiten mogen een link naar onze homepage plaatsen op voorwaarde dat de link (a) niet misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, promotie of goedkeuring van de linkende site en zijn producten of diensten impliceert; en (c) in de context van de linkende site staat.

Als u lid bent van de in Sectie 2 hierboven vermelde organisaties en geïnteresseerd bent in een link naar onze Website, breng ons dan op de hoogte door een e-mail te sturen naar Electrotile Ltd.. Vermeld in de e-mail uw naam, de naam van uw organisatie/entiteit, uw contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL's vanwaar u een link naar onze Site wilt plaatsen, en een lijst met URL's van onze Site waarnaar u een link wilt plaatsen. Onze responstijd is 2 tot 3 weken.

Goedgekeurde entiteiten mogen als volgt een link naar onze Site plaatsen:

 • Door onze (bedrijfs)naam te gebruiken; of
 • Door een eenduidige identificatiecode van de gekoppelde bron te gebruiken; of
 • Door andere beschrijvingen van onze gekoppelde site te gebruiken die redelijk zijn in termen van de context en het formaat van de inhoud van de koppelende site.

Wij geven geen toestemming voor het gebruik van logo's of andere afbeeldingen van Electrotile Ltd. voor links zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op andere websites verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren van claims tegen uw Site. Link(s) mogen niet worden geplaatst op een Site die kan worden gezien als lasterlijk, obsceen of illegaal, of die anderszins de rechten van derden schendt of de schending daarvan aanmoedigt.

Voorbehouden rechten:

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken om verwijdering van alle of geselecteerde links die naar onze site verwijzen. Linkers gaan ermee akkoord alle links naar onze Site onmiddellijk te verwijderen als zij een dergelijk verzoek van ons ontvangen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en linkregels op elk gewenst moment te wijzigen. Door naar onze Site te linken, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Links van onze Site verwijderen

Als u een link op onze Site ziet die om welke reden dan ook aanstootgevend is, neem dan contact met ons op en laat het ons weten. We zullen het verzoek om de link te verwijderen in overweging nemen. We verplichten ons er echter niet toe een dergelijke link te verwijderen of direct te reageren op de verzoeker.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze site correct is. Wij garanderen de volledigheid of juistheid ervan niet, noch verplichten wij ons ertoe de beschikbaarheid van de site te handhaven of het materiaal op de site bij te werken.

Disclaimer:

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bieden wij geen garanties, waarborgen of andere verplichtingen met betrekking tot onze website of het gebruik van onze website. Geen van de bepalingen van deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die onder het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze paragraaf en elders in deze disclaimer: (a) doen geen afbreuk aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheid uit hoofde van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheid uit overeenkomst, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Op voorwaarde dat de website en de informatie en diensten die erop staan gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

nl_NL