Unia Europejska

Projecten UE/R&D

Het project betreft de ontwikkeling van een nieuw product in de vorm van een internationaal innovatieve modulaire metalen dakpan geïntegreerd met fotovoltaïsche panelen (ETILE) voor de productie van elektriciteit door prosumenten, als onderdeel van O&O-werkzaamheden. De te ontwikkelen metalen dakpan is een innovatie op wereldschaal en een doorbraak in de energiemarkt voor consumenten, zoals bevestigd door het advies over innovatie van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit van Wroclaw.

ETILE zal aanzienlijke concurrentievoordelen hebben ten opzichte van de beste oplossingen die momenteel op de wereldmarkt verkrijgbaar zijn (keramische dakpannen geïntegreerd met fotovoltaïsche panelen van ON, CENTROPOL SJ onder het merk FOTTON en Heda Solar). De concurrentievoordelen van het product dat voor ontwikkeling is gepland, doen zich voor op het niveau van de belangrijkste technische parameters

Waarde van het project: PLN 3.344.412,44
Bijdrage Europees Fonds: PLN 2 456 810,14

Maatregel 1.1: O&O-projecten van ondernemingen Submaatregel 1.1.1: Industriële onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van het Operationeel Programma Intelligente Ontwikkeling 2014-2020

Het doel van het project is het uitvoeren van werkzaamheden die zullen resulteren in de ontwikkeling van een innovatieve multimodulaire dak- en gevelbedekking met een montagesysteem op basis van een revolutionair fotovoltaïsch composietpaneel. Glas moet uit het paneel worden geëlimineerd met behoud van zijn eigenschappen - het doorlaten van zonlicht en het compenseren van zijn nadelen: slechte sterkte, hoog gewicht en verstrooiing van een deel van de straling. Het BSS-systeem zal naar verwachting 9% meer energie opwekken dan traditionele PV-panelen. Het paneel zal naar verwachting de warmte beter afvoeren dan glazen panelen, zodat de energieopwekking tijdens zomerperioden beter zal verlopen.

Projectwaarde: PLN 9.997.720,59

Cofinanciering: 7 076 673,53 PLN

Concurrentiepad voor Mazovië

Het project betreft de ontwikkeling van een nieuwe internationaal innovatieve hoogrendement geconcentreerde fotovoltaïsche gevel - EleWall modulaire fotovoltaïsche gevel, die naast het standaard doel om elektriciteit te produceren ook dient om een gebouw en/of water te verwarmen. De oplossing voldoet aan de marktvraag van de bouwindustrie, met name Building Integrated Photovoltaics (BIPV).

EleWall zal een aantrekkelijk alternatief zijn voor ontwikkelaars en architecten die traditionele gevels of traditionele fotovoltaïsche panelen willen installeren op kantoorgebouwen en gebouwen met meerdere huurders. Het product zal zijn klanten extra voordelen bieden - wie op zoek is naar een gevelbekleding zal verzekerd zijn van elektriciteitsopwekking en de mogelijkheid om thermische energie terug te winnen voor het gebouw, terwijl klanten die geïnteresseerd zijn in elektriciteitsopwekking en terugwinning van thermische energie verzekerd zullen zijn van een moderne gevelbekleding. Bovendien wordt EleWall gekenmerkt door zijn hoge efficiëntie en modulaire ontwerp, waardoor het snel kan worden geïnstalleerd op elk gebouw, niet alleen nieuwe, in tegenstelling tot gevelpanelen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Projectwaarde: PLN 5.970.492,50

Bijdrage Europees Fonds: PLN 4.204.169,00

Maatregel 1.1: O&O-projecten van ondernemingen Submaatregel 1.1.1: Industrieel onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd door ondernemingen van het operationele programma voor intelligente ontwikkeling 2014-2020.

 

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under Priority Axis III – Support for innovation in enterprises; Measure: 3.3.
Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises, of the Operational Programme Intelligent
Development 2014-2020; Contract no: UG-PMT/3398/1N/2022-USA.

————————-
Electrotile Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych na rynek Stanów Zjednoczonych, skutkujące opracowaniem strategii i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Electrotile Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150.000 PLN.

 

 

nl_NL